VARFÖR TRYGGA MYRAN BEHÖVS

Skidåkningen idag är inte vad den en gång var. Det går fortare och fortare och utrustningen vi använder idag möjliggör höga farter även för en helt ovan skidåkare.
Som en följd av det har kollisionsolyckorna i Åres skidbackar - enligt Hälsocentralens egen statistik - ökat med 59 % de senaste 7 åren.
Åre är långt ifrån ensamma om den här utvecklingen. Hela branschen är medveten om att vårt åk-beteende har förändras och många bekymras över det.

Det finns fler orsaker till att det blivit så här men det viktiga nu är att stoppa den negativa utvecklingen!
Det kan vi bara göra genom att förändra våra åk-beteenden så att skidåkningen blir tryggare, säkrare och roligare.
Inte bara för barnen, utan för oss alla.

OM ATT FÖRÄNDRA BETEENDEN

För att långsiktigt förändra beteenden som har permanentats måste man arbeta på flera olika fronter.
Det räcker inte att sätta upp skyltar och dela ut broschyrer. 
Trygga Myran väljer att fokusera hela förändringsarbetet på barnen.
Alla föräldrar vet att barnen uppfostrar sina föräldrar minst lika mycket som motsatsen.
Hur många av er föräldrar går exempelvis mot "röd gubbe" när barnet står bredvid och med sträng röst påpekar "Man MÅSTE vänta på den gröna gubben!"

CERTIFIERADE SÄKERHETSMYROR

Trygga Myran kommer att samarbeta med Alla på Snö och Svenska Liftanläggningars Organisation (som de flesta känner till som SLAO) för att på Sveriges skidanläggningar utbilda barnen till Certifierade Säkerhetsmyror.

På samma sätt som man tar simmärken som bevisar att man kan simma, tar man Trygga Myran-märken som bevisar att man har koll på hur man ska bete sig i backen när man åker skidor på ett säkert sätt.

Själva skidtekniken står skidskolorna som vanligt för. Trygga Myran arbetar alltså BARA med att bygga en trygg och säker skidåkningskultur. Inte med skidskola och hon är ingen konkurrent till existerande eventuella maskotar.
Beroende på anläggningarnas egna förutsättningar så gör Myran det ibland ensam och ibland i samspel med anläggningarnas egna maskotar.
Hur det upplägget ser ut varierar från anläggning till anläggning.