ORSAKER TILL KOLLISIONSOLYCKOR

Det finns många anledningar till att kollisionsolyckorna ökat så kraftigt de sista 10 åren. 
För att förändra åk-beteenden är det viktigt att vara medveten om vilka de är - för att aktivt kunna arbeta med påverkan inom de olika riskområdena.

HÄR HAR VI LISTAT NÅGRA AV DE FRÄMSTA ORSAKERNA

1. Utrustningen är allt lättare att manövrera även för ovana skidåkare och preparering av backarna är ofta förstklassig. Detta innebär att även okunniga åkare (som ännu inte har varken fartkontroll eller kompetens att stanna när hinder dyker upp i backen) klarar av att i okontrollerbart hög fart ta sig ner för vilken backe som helst. Att färdas i 80 – 90 km/h i ett motorfordon kräver körkort.
Att göra det på skidor kräver ingen utbildning eller färdighet alls. Bara mod & dumdristighet. 

2. Skidanläggningarnas kommunikation beträffande skidvett och säkerhet riktad direkt mot gästerna har idag en del brister. Den begränsas i de flesta fall till några enstaka skyltar i anslutning till liftar och lågfartsområden. Dessa skyltar förutsätter dock att den som ser dem kan läsa och förstå svenska. 

Det informationsmaterial som finns angående säkerhet och åkregler delas inte alltid ut när gäster köper sina liftkort.
De informationsskyltar om skidvett som tidigare satt på varje svenskt lifthus är sedan länge föråldrade i sitt formspråk och har helt försvunnit.

3. Vi möter idag helt nya målgrupper (ex. utländska gäster utan alpin tradition, snowboardåkare som kommer direkt från skateparkerna samt nysvenskar utan alpin tradition) i backarna som inte besitter de kunskaper och det mått av skidvett som är lämpligt för att på ett tryggt sätt vistas i skidbacken. De har också mycket dåliga förutsättningar att få tillgång till någon lättillgänglig information om vad som förväntas av dem på plats.

4. Bra skyddsutrustning (som exempelvis hjälm och ryggskydd) kan bidra till en falsk känsla av säkerhet.

ANDRA FAKTORER SOM BIDRAR 

  • Vi har i Sverige rent allmänt en annan syn på kollisionsolyckor än vad man har i alperna och USA exempelvis. Där leder i stort sett varenda olycka till polisutredning. Oavsett hur svåra de uppkomna skadorna är. Så är det inte i Sverige.
  • Väldigt sällan förekommer att skidåkare blir tillsagda när de kör vårdslöst. För många år sedan fick man varningar och blev av med sitt liftkort.
  • Inte i någon av Sveriges skidlärarutbildningar finns idag några moment rörande trafikregler & skidvett i kursplanerna vilket innebär att de, när de lär ut skidåkning, saknar pedagogiska strukturer för att tydligt förmedla skidvett till gästerna.