MÅL & VISION

VISION
Att kraftigt minska antalet kollisionsolyckor genom att långsiktigt och med barnens hjälp etablera en ny åk-kultur i Sveriges backar och genom det göra skidåkningen tryggare, säkrare och ännu roligare.


MÅL

  • Trygga Myrans mål är att implementera ett konsekvent säkerhetsarbete för Sveriges skidbackar, särskilt anpassat för barn.
  • Vi kommer arbeta för att konceptet Trygga Myran med hjälp av Svenska Liftanläggningars Organisation (tidigare kallat SLAO) ska genomföras på Sveriges samtliga skidanläggningar & i deras skidskolor.
  • Vi kommer att arbeta för att Trygga Myran konceptet integreras i framtidens skidlärarutbildningar.
  • Barnen som blir Trygga Myran:s ”Certifierade Säkerhetsmyror” kommer i sin tur ansvara för utbildning av föräldrar och äldre syskon.
  • Trygga Myran skall skapa ett hållbart synsätt hos framtidens skidåkare och en förändrad åkkultur i backarna.